Αξιοποίηση του Webquest στη διδασκαλία

Δ΄ τάξη

Η Βεργίνα και τα μνημεία της (Παπαλεξίου Κωνσταντίνος)
Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς (Άγνωστος)


Ε΄ τάξη

Μια διαδικτυακή περιπέτεια στις Κυκλάδες (Μπασματζίδης Γιώργος)
Τα βουνά της Ελλάδας (33ο Δημ. Σχολείο Πάτρας)


Στ΄τάξη

Τοπική Ιστορία: Ιστορικός-Πολιτιστικός χάρτης του Ν. Χαλκιδικής (Μισαηλίδης Βασίλειος)
Ο Ελληνισμός της διασποράς (Φιλιππιάδης Γρηγόρης)
Γιατί το πέταξες (Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)
Ανθρώπινα Συστήματα (Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)


Γυμνάσιο

Αλλάζοντας μέγεθος (Ειρήνη Περυσινάκη)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License