Διαφορές web1 & web2

«Το Web 1.0 ήταν το εμπόριο. Το Web 2.0 είναι οι άνθρωποι».
Στο Web 1.0 ο χρήστης απλά περιηγείται και διαβάζει ιστοσελίδες, δηλαδή είναι ένας παθητικός "αναγνώστης".
Στο Web 2.0 ο χρήστης συμμετέχει και αλληλεπιδρά στις σελίδες του Web. H αρχιτεκτονική βασίζεται σε "social software", όπου οι χρήστες παράγουν περιεχόμενο αντί να το καταναλώνουν. Είναι ένας "τόπος" όπου η κυρίαρχη πλατφόρμα είναι ο Web και όχι το desktop.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License