Βεργίνης Απόστολος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  • Δάσκαλος 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
  • Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία - ΣΕΛΔΕ - Διδασκαλείο
  • Χρήση ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Επικοινωνία - Ψυχαγωγία - επεξεργασία βίντεο, ήχου -φωτογραφίας - διδακτική αξιοποίηση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ιστορία Ε΄ τάξης Κεφάλαιο 30ο: Η 4η Σταυροφορία και η άλωση της Πόλης από τους Φράγκους & Κεφάλαιο 30β: Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της πόλης, Λογισμικό Centennia, Επεξεργαστής Κειμένου
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

2. Γλώσσα Ε΄ τάξης, Γραμματική, Χρονική αντικατάσταση, Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

3. Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή Ε ΄ τάξης, Κεφάλαιο: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, Συμπλήρωση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη, Λογισμικό: Win Cmap Tools
Για να ανοίξετε το φύλλο εργασίας κάντε κλικ εδώ
Για να ανοίξετε τον εννοιολογικό χάρτη σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

4. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο Β3: Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας, Λογισμικό: Φυλλομετρητής, χρήση Διαδικτύου, You Tube
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλι εδώ

5. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 15: Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες, Λογισμικό Google Earth, Λογισμικό Παρουσίασης
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

6. Μαθηματικά Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 42: Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες, Λογισμικό Sketchpad
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

7. Φυσική Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο: Πεπτικό σύστημα, Λογισμικό: Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

8. Φυσική Ε΄τάξης, Κεφάλαιο: Πεπτικό σύστημα, Λογισμικό Φυσικής Π.Ι.
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

9. Φυσική Ε΄τάξης, Κεφάλαιο: Πεπτικό σύστημα, Χρήση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη, Λογισμικό: Win Cmap Tools
Για να ανοίξετε το φύλλο εργασίας σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ
Για να ανοίξετε τον εννοιολογικό χάρτη σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

10. Μαθηματικά Ε΄τάξης, Κεφάλαιο 53: Φτιάχνουμε κύκλους Λογισμικό: SketchPad, Υπολογιστικά Φύλλα
Για να ανοίξετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License