Χρυσάφη Βενετία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Eργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Γ' Τάξη, Θεματική Ενότητα «Πάλι μαζί», Κεφάλαιο 1ο «Θαλασσινό σχολείο», Λογισμικό παρουσίασης (Power Point)
2. Γλώσσα Γ' Τάξη, Θεματική Ενότητα «Πάλι μαζί», Κεφάλαιο 4ο «Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας», Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, επιλεγμένος ιστότοπος (του Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Ημαθίας)
3. Γλώσσα Γ' Τάξη, Θεματική Ενότητα «Πάλι μαζί», Κεφάλαιο 6ο «Ένα αστείο περιστατικό», Λογισμικό Γλώσσας Γ'-Δ' τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
4. Γλώσσα Γ' Τάξη, Ενότητα «Γιορτάζω και Θυμάμαι», Λογισμικό Γλώσσας Γ'-Δ' τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Ιστορία Γ' Τάξη, Ενότητα 1η «Η Τιτανομαχία», Λογισμικά: Youtube, επεξεργαστής κειμένου (Word)
6. Iστορία Γ' Τάξη, Ενότητα 2η «Ο Ηρακλής», Λογισμικό: πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes)
7. Ιστορία Γ' Τάξη, Ενότητα 1η «Οι θεοί του Ολύμπου», Λογισμικά: GoogleMaps, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia)
8. Θρησκευτικά Γ' Τάξη, Ενότητα 9η «Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι αδέλφια», Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, επεξεργαστής κειμένου (Word)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License