Βελλίδης Νίκος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Ε΄ τάξη, «Παραδοσιακά παιχνίδια». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης (Google), επεξεργαστής κειμένου (MS word), περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Google mail).
2. Μαθηματικά Ε΄ τάξη, «Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές». Λογισμικό: ιστότοπος με μαθηματικές εφαρμογές (http://e-math.eduportal.gr/).
3. Γεωγραφία Ε΄ τάξη, «Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (MS Word), online εφαρμογή (http://e-geografia.eduportal.gr/), οπτικοποίησης (Google Εarth).
4. Ιστορία Ε΄ τάξης, «Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη». Λογισμικό Ιστορικός Χάρτης Centennia.
5. Γλώσσα Ε΄ τάξη, «Αθλήματα – σπορ». Λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, «Γεωγραφικά διαμερίσματα και οι νομοί της Ελλάδας». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.
7. Ιστορία ΣΤ΄τάξη, «Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.
8. Φυσική ΣΤ΄τάξη, «Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας». Λογισμικά: ιστότοπος ΚΑΠΕ (http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm), λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License