Βασιλειάδου Νατάσα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Ε΄τάξη. Α΄τεύχος. Ενότητα 4: «Τα ζώα που ζουν κοντά μας». Υποενότητα: «Αγάπες … με ουρά». Χρήση φυλλομετρητή και λογισμικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2. Γλώσσα Ε' τάξη. Α' τεύχος. Ενότητα 6: «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας». Υποενότητα: «Φίλοι από άλλες χώρες». Χρήση φυλλομετρητή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Υπόδειγμα ηλεκτρονικού μηνύματος που δόθηκε στους μαθητές)

3. Γλώσσα Ε΄ τάξη. Α΄ τεύχος. Ενότητα 6: «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας». Υποενότητα: «Ιστορίες με φίλους». Χρήση Comic Strip Creator.

4. Γλώσσα Ε' τάξη. Β' τεύχος. Ενότητα 7: «Μουσική». Υποενότητα: «Μουσικά όργανα». Χρήση φυλλομετρητή και λογισμικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Γεωγραφία Ε' τάξη. Κεφάλαιο 10(α): «Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα». Χρήση λογισμικού ζωγραφικής. (Χάρτης Ελλάδας που δόθηκε στους μαθητές)

6. Γεωγραφία Ε' τάξη. Κεφάλαιο 10(β): «Νησιά της Ελλάδας». Χρήση φυλλομετρητή, λογιστικών φύλλων EXCEL, επεξεργαστή κειμένου.

7. Γεωγραφία Ε' τάξη. Κεφάλαιο 16: «Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος». Χρήση φυλλομετρητή, hot potatoes.

8. Φυσική Ε΄ τάξη. Ενέργεια: «Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα». Χρήση λογισμικού παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης.

9. Φυσική Ε΄ τάξη. Πεπτικό Σύστημα: «Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται». Χρήση Εγκυκλοπαίδειας Ανθρώπινου Σώματος, επεξεργαστή κειμένου.

10. Φυσική Ε΄ τάξη. Θερμότητα: «Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά». Χρήση λογισμικού φυσικής Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., επεξεργαστή κειμένου.

11. Μαθηματικά Ε΄τάξη. Κεφάλαιο 17: «Ισοδύναμα κλάσματα». Χρήση φυλλομετρητή, λογισμικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επεξεργαστή κειμένου.

12. Μαθηματικά Ε΄ τάξη. Κεφάλαιο 21: «Στατιστική-Μέσος όρος». Χρήση λογιστικών φύλλων EXCEL. (Προβλήματα 1, 2, 3 που δόθηκαν στους μαθητές)

13. Μαθηματικά Ε΄ τάξη. Κεφάλαιο 42: «Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες». Χρήση λογισμικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επεξεργαστή κειμένου.

14.Ιστορία Ε΄ τάξη. Κεφάλαιο 13: «Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία». Χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης.

15. Ιστορία Ε΄ τάξη. Κεφάλαιο 20: «Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες». Χρήση φυλλομετρητή, YouTube.

16. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄τάξη. Ενότητα Β: «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις». Κεφάλαιο 2: «Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας». Χρήση λογισμικού δημιουργίας αφίσας Revelation Natural Art.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License