Βασιλειάδης Μάκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα:Αβραάμ
Επίθετο: Βασιλειάδης
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. , Πτυχίο Ιπταμένου Πολιτικής Αεροπορίας,Μsc Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη ΑΠΘ
Σχολείο:Διαπολιτισμικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
e-mail:dimdiap…sch.gr(…@)


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Α΄ Τάξης Θεματική ενότητα "Σκανταλιές" κεφάλαιο 4: Μπλε όνειρα.
Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, λογισμικό ζωγραφικής (Tuxpaint).

2. Γλώσσα Α΄ Τάξης Θεματική ενότητα "Το χαμένο κλειδί" κεφάλαιο: Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια
Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, λογισμικό ζωγραφικής (Tuxpaint).

3. Μαθηματικά Α΄ Τάξης Θεματική ενότητα "Οι αριθμοί μέχρι το 5-χώρος και σχήματα" κεφάλαιο: Γεωμετρικά σχήματα
Λογισμικά: λογισμικό ζωγραφικής (Tuxpaint), λογισμικό Π.Ι

4. Μαθηματικά Α΄ Τάξης Θεματική ενότητα "Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5" κεφάλαιο: σύγκριση αριθμών-τα σύμβολα. Λογισμικό παιδαγωγικού ινστιτούτου.

5. Μαθηματικά Β' τάξης. Κεφάλαιο 6. Η αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής, Λογισμικό παιδαγωγικού ινστιτούτου.

6. Μαθηματικά Β' τάξης. Κεφάλαιο 8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου. Λογισμικά: Tux paint, gcompris.

7. Μαθηματικά Β΄τάξης. Κεφάλαιο 30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους. Λογισμικό: Tux paint.

8. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξης, Κεφάλαιο: 6.5: ΟΙ ΦΩΛΙΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, Λογισμικό: Επεξεργαστής Κειμένου

9. Μαθηματικά Β΄ τάξης, Κεφάλαιο 47: Η ΩΡΑ, Λογισμικό: Μαθηματικά Α'-Β' (συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό των βιβλίων του δημοτικού από το Π.Ι.)

10. Ιστορία Γ΄τάξης. Ενότητα 2, Κεφάλαιο 2: Το λιοντάρι της Νεμέας. Λογισμικά: Ιστορία του παιδαγωγικού ινστιτούτου http: //ts. sch. gr.

11. Γλώσσα Γ΄τάξης, Ενότητα 1.2: Τα χαρτιά ανακυκλώνονται: Λογισμικά: Διαδίκτυο, Power Point, Επεξεργαστής Κειμένου, λογισμικό ζωγραφικής (Tuxpaint).

12. Γλώσσα Γ΄τάξης, Κεφάλαιο 4: Τα χαρτιά ανακυκλώνονται: Λογισμικά: χρήση διαδικτύου, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου, λογισμικό ζωγραφικής (Tuxpaint).

13. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄τάξης, Κεφάλαιο 6, Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου.
Λογισμικό: μηχανές αναζήτησης (google), διαδίκτυο: europa.eu/index_el.htm

14. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 10ο, Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας.
Λογισμικό: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μηχανές αναζήτησης (google).

15. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Μάθημα 8, Οι ακτές της Ελλάδας.
Λογισμικό: μηχανές αναζήτησης (google), wikipedia.

16. Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης Ενότητα Β: To φυσικό περιβάλλον. Κεφάλαιο 9: H ατμόσφαιρα.
Λογισμικό: φυλλομετρητής, λογισμικό Γεωγραφίας ΣΤ΄ τάξης Π.Ι.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License