Τσικρικτσή Αλεξάνδρα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, εκτυπωτής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ευέλικτη Ζώνη Δ΄ τάξη, «Ταξιδεύοντας στις 5 ηπείρους με ένα αερόστατο». Υποενότητα: «Γιουρτ». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google, επεξεργαστής κειμένου Word.
2. Μελέτη Δ΄ τάξη, 3η Ενότητα, Κεφάλαιο 4ο: «Ο πολλαπλασιασμός των φυτών». Λογισμικό: πρακτικής και εξάσκησης (online εφαρμογή).
3. Ιστορία Δ΄ τάξη, 4η Ενότητα, Κεφάλαιο 34ο: «Η αυτοκρατορία του Μ. Αλέξανδρου χωρίζεται». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google, παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration).
4. Μελέτη Δ΄ τάξη, 3η Ενότητα, Κεφάλαιο 3ο: «Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Η μέλισσα, ένα ασπόνδυλο ζώο». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), πρακτικής και εξάσκησης (online εφαρμογή).
5. Γλώσσα Δ΄ τάξη, Ενότητα 13η: «Τα δικαιώματα των παιδιών». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου Word, ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tuxpaint).
6. Ευέλικτη Ζώνη Δ΄ τάξη, «Ταξιδεύοντας στις 5 ηπείρους με ένα αερόστατο». Υποενότητα «Μάσκες». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tuxpaint).
7. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, 2η Ενότητα, Κεφάλαιο 6ο: «Ένας χάρτης μας πληροφορεί». Λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης - Διαδραστικά βιβλία.
8. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄τάξη, 3η Ενότητα, Κεφάλαιο 2ο: «Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή μας». Λογισμικό Πρακτικής και εξάσκησης - Διαδραστικά βιβλία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License