Τσελεπής Γεώργιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 30, «Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης,

2 έως 4. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 31, «Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης, Google Earth,

5 έως 6. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 32, «Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης,

7. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 33, «Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης,

8. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 37, «Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης,

9 έως 10. Ιστορία Δ΄, κεφάλαιο 42, «Μια μέρα στην αρχαία Ολυμπία», Λογισμικά: φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες, μηχανή αναζήτησης,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License