Τσελεκίδου Πόπη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Γ΄ τάξη, ενότητα-κεφάλαιο 3.1: «Το πιο γλυκό ψωμί». Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Μαθηματικά Γ΄ τάξη, κεφάλαιο 48ο: «Μοτίβα». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
3. Ιστορία Γ΄ τάξη, ενότητα 7η, μάθημα 1ο: «Παλαιολιθική εποχή». Λογισμικό: Ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης (youtube) και λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint).
4. Μαθηματικά Γ΄ τάξη, κεφάλαιο 57ο: «Κλάσματα και δεκαδικοί». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης (google), ιστοτόπος με εφαρμογές- ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης.
5. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, ενότητα 6η, κεφάλαιο 2ο: «Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα». Λογισμικά : Μηχανή αναζήτησης (google) και επιλεγμένος διαδικτυακός τόπος της Ε.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού.
6. Ιστορία Γ΄ τάξη, ενότητα 9η, μάθημα 4ο: «Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης (google) και Ιστορίας Γ΄- Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Γλώσσα Δ΄ τάξη, ενότητα-κεφάλαιο 1.2: «Αναμνήσεις του καλοκαιριού». Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (Word).
8. Μαθηματικά Δ΄ τάξη, κεφάλαιο 3ο: «Αριθμοί 10.000-20.000». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης (google) και λογισμικό Μαθηματικών Γ΄- Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License