Τσαουσάκης Σταύρος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα:ΣΤΑΥΡΟΣ
Επίθετο:ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ
Τόπος γέννησης:Μηλιά-Αριδαίας-Πέλλας
Τόπος καταγωγής:Μηλιά-Αριδαίας-Πέλλας
Σπουδές:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΛΔΕ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ενδιαφέροντα:ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ, ΚΥΝΗΓΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

E-mail:moc.liamg|31tsorvats#moc.liamg|31tsorvats


Εργασίες-Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας "Βαλκανικοί Πόλεμοι:Αίτια-Γεγονότα-Αποτελέσματα".
Λογισμικό:CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-PowerPoint-Word. Δείτε το σενάριο
Σενάριο διδασκαλίας "Μουσεία:Γνωριμία-Στάσεις και Συμπεριφορές".
Λογισμικό:CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word. Δείτε το σενάριο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:ΣΤ΄
ΤΜΗΜΑ:2ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 21
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word-PowerPoint.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες.
Συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη-Εκμάθηση λειτουργίας και χρήσης του λογισμικού CmapTools.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CmapTools και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας με πλήρεις οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό CmapTools.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού CmapTools για την κατασκευή και επεξεργασία εννοιολογικών χαρτών. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :16-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να εξασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :21-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησαν παρουσιάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν παρουσίαση σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:ΣΤ΄
ΤΜΗΜΑ:2ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 21
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συμπλήρωση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:11-03-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CmapTools.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας και από αρχεία ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και αρχείων ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα αρχεία ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό CmapTools .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμπλήρωσαν τους ημιδομημένους εννοιολογικούς χάρτες.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες ιδέες σχετικά με τα Μουσεία, τα είδη των Μουσείων, το περιεχόμενό τους, τι μπορούν να κάνουν και τι όχι μέσα σε ένα Μουσείο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μακεδονικός Αγώνας-Μηχανές αναζήτησης-Σύνθετη αναζήτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16-03-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα Μουσεία μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και να εκπαιδευτούν οι μαθητές στη χρήση σύνθετης αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση εννοιολογικών χαρτών, πληροφοριών-συζήτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19-03-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε βιντεοπροβολέας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Παρουσίαση εννοιολογικών χαρτών και φύλλων εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσίασαν τα φύλλα εργασίας και τους εννοιολογικούς χάρτες.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με τα Μουσεία και να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις κατάτην επίσκεψή τους σε Μουσείο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License