Τσαλή Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα Καράβια, Μάθημα: «Καράβια». Λογισμικά: Μηχανή Αναζήτησης (Google - εικόνες), επεξεργαστής κειμένου.
2. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα Καράβια, Μάθημα: «Πετροκάραβα», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (Word).
3. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα «Άνοιξη», Μάθημα: «Μετακόμιση». Λογισμικό: Μηχανή Αναζήτησης (Google).
4. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα «Άνοιξη», Μάθημα: «Βόλτα στο βουνό». Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word).
5. Μαθηματικά Α΄ τάξη, Ενότητα 7η, Μάθημα 50ο: «Προβλήματα». Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word).
6. Μελέτη Α΄ τάξη, Ενότητα Ερευνούμε το περιβάλλον, Μάθημα: «Τα ζώα του τόπου μου». Λογισμικό Μηχανή αναζήτησης (Google).
7. Γλώσσα Β' Τάξη, Ενότητα: «Με το σεις και με το σας». Λογισμικό Επεξεργαστής κειμένου (Word).
8. Μελέτη Περιβάλλοντος, Ενότητα 2η: «Η συνοικία μου», Μάθημα: «Πάμε μια βόλτα». Λογισμικό οπτικοποίησης (Google Earth).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License