Τρώντσιος Χρήστος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνία Η/Υ, Φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, τάξη Γ΄, ενότητα 13η: «Όλοι μια αγκαλιά». Διάκριση αριθμητικών επιθέτων. Λογισμικό Πρακτικής και εξάσκησης (hot potatoes).
2. Ιστορία, τάξη Γ΄, ενότητα 8η: «Η τέχνη των Κυκλαδιτών». Λογισμικό: Ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Natural Art).
3. Μαθηματικά, τάξη Γ΄, ενότητα 49η: «Μέτρηση του χρόνου». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
4. Μελέτη Περιβάλλοντος, τάξη Γ΄, ενότητα 3η: «Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς». Λογισμικό: Βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube).
5. Αισθητική Αγωγή, τάξη Γ΄, ενότητα 2η: «Χρωματολόγια». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (Gcompris).
6. Μαθηματικά, τάξη Γ΄, ενότητα 4η: « Κλασματικές μονάδες και κλασματικοί αριθμοί». Λογισμικό: Δικτυακός τόπος (e- Mαθηματικά).
7. Μαθηματικά, τάξη Δ΄, ενότητα 5η: « Πολύγωνα ». Λογισμικό Πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes).
8. Μελέτη Περιβάλλοντος, τάξη Δ΄, ενότητα 2η: «Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας». Λογισμικό Πρακτικής και εξάσκησης στο διαδίκτυο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License