Γακίδης Τηλέμαχος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Βιντεοπροβολέας, εργαστήριο υπολογιστών, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, τάξη Ε΄, Ενότητα 1η «Η φίλη μας η θάλασσα», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Γλώσσα, τάξη Ε΄, Ενότητα 2η «Η ζωή στην πόλη», Λογισμικά: πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes), μηχανή αναζήτησης.
3. Γεωγραφία, τάξη Ε΄, Ενότητα 9η «Οι θάλασσες της Ελλάδας», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (cmap).
4. Φυσική, τάξη Ε΄, Ενότητα Υλικά σώματα «Μάζα», Λογισμικά: youtube, επεξεργαστής κειμένου (Word).
5. Φυσική, τάξη Ε΄, Ενότητα Ενέργεια «Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα», Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint).
6. Ιστορία, τάξη Ε΄, Ενότητα 6η «Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (cmap).
7. Ιστορία, τάξη Ε΄, Ενότητα 4η «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη», Λογισμικά: youtube, επεξεργαστής κειμένου (Word).
8. Φυσική, τάξη Ε΄, Ενότητα Ενέργεια «Η ενέργεια υποβαθμίζεται» Λογισμικό: youtube.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License