Θωμά Χάιδω

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο, γωνιά Η/Υ στην τάξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 19η: «Τα μάθατε τα νέα;». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 20η: «Ποιος είναι,τι κάνει;». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
3. Ευέλικτη ζώνη: «Το ταξίδι του Οδυσσέα». Λογισμικό μηχανή αναζήτησης.
4. Μελέτη Β΄ τάξη, Ενότητα 15η: «Πολιτισμός: Μνημεία από παλιά». Λογισμικό Οπτικοποίησης (Google earth).
5. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 24η: «Να σου πω τι έμαθα;». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Natural Art).
6. Μαθηματικά Β΄ τάξη, Ενότητα 52η:«Aναγνωρίζω παράλληλες ευθείες».Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Natural Art).
7. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 1:«Πού είναι ο Άρης;» Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube).
8. Μαθηματικά Α΄ τάξη, Ενότητα 2η,Κεφάλαιο 9ο:«Σύγκριση Μεγεθών». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και Δημιουργικότητας (Natural Art).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License