Ιωσηφίδης Θεοχάρης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Ονοματεπώνυμο:Iωσηφίδης Θεοχάρης
Σπουδές:Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας
Σχολείο:Δημ. Σχ. Χρυσαυγής

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Τάξη Ε' Ιστορία Κεφ. 9ο «Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική», Λογισμικά: Εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap tools), Google Earth
2. Τάξη Ε' Γεωγραφία Κεφ.10ο «Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας», Λογισμικά: Google Earth, Google maps, παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (word), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας
3. Τάξη Ε' Γεωγραφία κεφ. 34ο «Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας», Λογισμικά: παρουσίασης,πρακτικής και εξάσκησης (on line), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap tools)
4. Τάξη ΣΤ' Φυσική, Ενότητα: «Έμβια –Άβια», Κεφ. 2ο «Το κύτταρο», Λογισμικά: πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap tools)
5. Τάξη Ε' Φυσική, Ενότητα:«Τα Μίγματα», Λογισμικά: παρουσίασης (Power point), προσομοίωσης (Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α)
6. Τάξη Ε' Μαθηματικά Ενότητα 6η Κεφάλαιο 38ο.«Ε.Κ.Π».Λογισμικό μαθηματικών Ε΄-ΣΤ΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Τάξη ΣΤ' Ερευνώ και ανακαλύπτω, Ενότητα «Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά», Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap tools), πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes), παρουσίασης (Power point)
8. Τάξη Ε' και ΣΤ' Εικαστικά Ενότητα Δ' Κεφάλαιο 2ο Η Ιστορία της Τέχνης« Ιμπρεσιονισμός», Λογισμικό Παρουσίασης (Power point)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License