Ματενόγλου Θεανώ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, φορητοί υπολογιστές OLPC, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο, εκτυπωτής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία, τάξη ΣΤ΄, Ενότητα Α, Υποενότητα: «Aναγέννηση», Λογισμικά: παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης (c-maps).
2. Γεωγραφία, τάξη ΣΤ΄, Eνότητα Α, Υποενότητα «Ισημερινός-Μεσημβρινοί», Λογισμικό οπτικοποίησης (Google Earth).
3. Γεωγραφία, τάξη ΣΤ΄, Ενότητα Α, Υποενότητα «Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Labyrinth από τους OLPC).
4. Ιστορία, τάξη ΣΤ΄, Ενότητα Α, Υποενότητα «Διαφωτισμός», Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης (c-maps).
5. Γλώσσα, τάξη ΣΤ΄, Ενότητα 2η Υποενότητα «Τόποι-ταξίδια», Λογισμικά: Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Φυσικά, τάξη ΣΤ΄, «Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας», Λογισμικά: παρουσίασης, πρακτικής και εξάσκησης (Hot-potatoes).
7. Φυσικά, τάξη ΣΤ΄, «Μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα», Λογισμικό: Ψηφιακό σχολείο (το βιβλίο του μαθητή εμπλουτισμένο) http://ebooks.edu.gr/
8. Μαθηματικά, τάξη ΣΤ΄, «Πώς βρίσκουμε Μ.Κ.Δ.-Ε.Κ.Π», Λογισμικά: μαθηματικών Ε΄-ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License