Ταξίδης Χρήστος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ
Επίθετο: ΤΑΞΙΔΗΣ
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης(1983), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ. Π. Θράκης (1998), Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» Α.Π.Θ (1999-2000), Μεταπτυχιακό Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (2007).
Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου - Πειραματικό

e-mail: xristosaigaiou…gmail.com (…=@)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Θρησκευτικά Ε΄, Ενότητα 4, κεφάλαιο 3, «Αγία Σοφία. Ένα θαύμα τέχνης». Λογισμικά: χρήση διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, λογισμικό παρουσίασης.

2. Μαθηματικά Ε΄ Ενότητα 6, μάθημα 38 «Κοινά πολλαπλάσια ΕΚΠ». Λογισμικό: χρήση διαδικτύου,

3. Μαθηματικά Στ΄ Ενότητα 4, Κεφάλαιο 45ο «Απεικονίζω δεδομένα με ραβδογράμματα και εικονογράμματα».
Λογισμικό: χρήση διαδικτύου, φυλλομετρητής, λογισμικό μαθηματικών του ΥΠΕΠΘ

4. Μαθηματικά Στ΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 48, «Βρίσκω το μέσο όρο». Λογισμικό: χρήση διαδικτύου, φυλλομετρητής, λογισμικό μαθηματικών του ΥΠΕΠΘ, λογιστικό φύλλο

5. Κοινωνική και πολιτική Αγωγή Στ΄, «Οργάνωση δήμων και κοινοτήτων». Λογισμικό: χρήση διαδικτύου, μηχανή αναζήτησης

6. Γλώσσα Ε΄, Ενότητα 2, «Η ζωή στην πόλη». Λογισμικό: μηχανή αναζήτησης Google,ηλεκτρονικά λεξικά.

7. Γλώσσα Στ΄, Ενότητα 1, Κεφάλαιο «Ατυχήματα». Λογισμικό: Φύλλο επεξεργασίας κειμένου,Ηλεκτρονικά λεξικά
8. Ιστορία Ε΄, Κεφάλαιο: 32 «Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή». Λογισμικό: μηχανή αναζήτησης Google, Λογισμικό του Υπουργείου Πολιτισμού.

9. Ιστορία Ε΄, Κεφάλαιο: 30β «Τα Ελληνικά κράτη μετά την άλωση της πόλης». Μηχανή αναζήτησης Google,Λογισμικό του Υπουργείου Πολιτισμού (Καστροπολιτεία του Μυστρά).

10. Ιστορία Ε΄, Κεφάλαιο: 17,«Οι γείτονες των Βυζαντινών». Μηχανή αναζήτησης Google, Λογισμικό του Υπουργείου Πολιτισμού (Χρονολόγιο Ελληνικής ιστορίας και τέχνης)

11-12. Ιστορία Στ΄, μάθημα 17,«Η φιλική εταιρεία». Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Wikipedia,

13. Ιστορία Στ΄, μάθημα 21,«Η Επανάσταση εδραιώνεται». Λογισμικό: Word, Εννοιολογικός χάρτης.

14-15. Γεωγραφία Ε΄, κεφάλαιο 13, «Τα βουνά της Ελλάδας». Λογισμικό Word, Google Earth.

16. Φυσικά Στ΄, Ενότητα Ζώα, κεφάλαιο: «Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά». Λογισμικό μηχανή αναζήτησης, Εννοιολογικός χάρτης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License