Σταμούλης Κώστας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο, Διαδραστική συσκευή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Πράξεις με μεικτές αριθμητικές πράξεις, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 8, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Στρογγυλοποίηση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 11, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Κριτήρια Διαιρετότητας, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 13, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 15, Λογισμικά: Επεξεργαστής Κειμένου, Λογισμικό Μαθηματικά Ε΄ - Στ΄ τάξη
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Ο άξονας και η περιστροφή της Γης-ημέρα και νύχτα, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 4, Λογισμικά: Επεξεργαστής Κειμένου, Google Earth.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Το ηλιακό μας σύστημα, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 6, Λογισμικό: Microsoft Worldwide Telescope.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Βρίσκω το Μέσο Όρο, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 48, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 45, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf και το βοηθητικό αρχείο (xls).

9. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 38, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf και το βοηθητικό αρχείο (xls).

10. ΙΣΤΟΡΙΑ, Η Επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 18, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License