Σταγιόπουλος Πέτρος

e-mail: moc.liamg|soigatsp#moc.liamg|soigatsp


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γεωγραφία Ε΄ τάξης. Ενότητα: Οι νομοί της Ελλάδας. Λογισμικό: Word, Wikipedia, Google Earth, Hot Potatoes.

2. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 10ο, Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας. Λογισμικό: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Word, Wikipedia, Google Earth, Hot Potatoes.

3. Γεωγραφία Ε΄, Κεφάλαιο 13, «Τα βουνά της Ελλάδας». Λογισμικό Word, Google Earth, Hot Potatoes.

4. Φυσικά ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Ζώα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, αναζήτηση, Hot Potatoes.

5. Φυσικά Ε΄ τάξης. Ενότητα: Ενέργεια. Λογισμικό: Εννοιολογικής χαρτογράφησης, (Inspiration).

6. Φυσικά ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Αναπνευστικό. Λογισμικό: Wikipedia, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration).

7. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' τάξης. Ενότητα 3, Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Λογισμικό: Λογισμικό ζωγραφικής tux paint.

8. Μελέτη Περιβάλλοντος. Γ΄ τάξης, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 2: Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή μας. Λογισμικό: Εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration).

9. Γλώσσα Δ΄ τάξης. Ενότητα: Ρώτα το νερό τι τρέχει. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word, Hot Potatoes.

10. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης. Παραγωγή γραπτού λόγου: Κόμικς. Λογισμικό: Comic strip.

11. Ιστορία Ε΄ τάξη. Κεφάλαιο 13: «Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία». Λογισμικό: Εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap).

12. Ιστορία Ε΄ τάξης, Κεφάλαιο 17, Οι γείτονες των βυζαντινών. Λογισμικό: Εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap).

13. Μαθηματικά Γ΄ τάξης. Ενότητα 3, - Κεφάλαιο 14: Προσθέσεις, Αφαιρέσεις. Λογισμικό: Λογιστικά φύλλα.

14. Μαθηματικά Στ΄ τάξης. Ενότητα 4, Κεφάλαιο «Απεικονίζω δεδομένα με ραβδογράμματα και εικονογράμματα». Λογισμικό: Λογιστικά φύλλα, λογισμικό μαθηματικών του ΥΠΕΠΘ.

15. Μαθηματικά Ε΄ τάξης. Ενότητα 4, Κεφάλαιο «Εμβαδά». Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Geometers Sketchpad.

16. Θρησκευτικά Δ΄ τάξης. Κεφάλαιο: «Δρόμος πίστης και θυσίας: Ο Άγιος Ιγνάτιος. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License