Σμαραγδάκης Σωφρόνιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο, Διαδραστική συσκευή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Κύριλλος και Μεθόδιος,Τάξη Δ΄, Κεφάλαιο 8, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Στρογγυλοποίηση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 11, Λογισμικά: Λογιστικά Φύλλα, Επεξεργαστής Κειμένου.
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Κριτήρια Διαιρετότητας, Τάξη Στ΄, Κεφάλαιο 13, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Θρησκευτικά Ε΄ τάξης, κεφάλαιο Δ΄ (4.2): «Πως είναι κτισμένη και διακοσμημένη μια εκκλησία», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, Επεξεργαστής κειμένου.

2. Θρησκευτικά Ε΄ τάξης, κεφάλαιο Δ΄ (4.3): «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, Επεξεργαστής κειμένου,

3. Θρησκευτικά Ε΄ τάξης, κεφάλαιο Δ΄ (4.6): «Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, Επεξεργαστής κειμένου,

4. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, κεφάλαιο 42: «Οι χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, δεύτερη επιλογή,

5. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, κεφάλαιο 42: «Η σημασία της Ευρωπαϊκής ένωσης», Λογισμικά: Χρήση διαδικτύου, Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου,

6. Γεωγραφία Ε΄ τάξης, κεφάλαιο 46: «Ο ελληνισμός της διασποράς», Λογισμικά: Χρήση διαδικτύου, Word,

7. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, Ενότητα Β΄ Κεφάλαιο 3: «Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας», ? Λογισμικά: Φυλλομετρητής, You Tube,

8. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, Ενότητα Β΄ Κεφάλαιο 4: «Τι έμαθα ως τώρα», Λογισμικό: Φυλλομετρητής,

9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ τάξης, Ενότητα Δ΄ Κεφάλαιο 1: «Τι είναι δημοκρατία;»», Λογισμικό: Φυλλομετρητής,

10. Ιστορία Ε΄ τάξης, ενότητα Δ΄ 21: «Το Βυζάντιο Εκχριστιανίζει τους Σλάβους», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, You Tube, Word,

11. Κύριλος και Μεθόδιος: αρχείο σε μορφή pdf.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License