Συρμόγλου Στέργιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ τάξη , ενότητα 1η: «Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε». Λογισμικά: οπτικοποίησης (Google maps), μηχανή αναζήτησης (Google), επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξη «Διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), επεξεργαστής κειμένου (Word).
3. Γλώσσα, Δ΄ τάξη, ενότητα 11η: «Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης». Λογισμικά: ιστοσελίδα βιβλιοπαρουσίασης στα αγγλικά (goodreads), βίντεο από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (youtube).
4. Μαθηματικά, Δ΄ τάξη, κεφάλαιο 5ο: «Διαχειρίζομαι πληροφορίες». Λογισμικό: λογιστικά φύλλα (Excel).
5. Γλώσσα, Δ΄ τάξη, ενότητα 16η: «Ταξιδιωτικές εντυπώσεις». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, οπτικοποίησης (Google maps).
6. Γλώσσα, Δ΄ τάξη, ενότητα 10η: «Χορεύοντας με ανήκουστους ήχους». Λογισμικά: εκπαιδευτική ιστοσελίδα παρουσίασης της νοηματικής γλώσσας, βίντεο από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (youtube).
7. Γλώσσα, Δ΄ τάξη, Ενότητα 1η: «…νέα μέρα στο σχολείο». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), βίντεο από ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (youtube).
8. Ιστορία, Δ΄ τάξη, Ενότητα 1η: «Κάθοδος των Δωριέων». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), βίντεο από ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (youtube).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License