Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες & Blogs

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Μισαηλίδης Βασίλης)
Στεφανίδης Φίλιππος
Μπαλκίζας Νικόλαος
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (επίσημη σελίδα του προγράμματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΣΕΝΑΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σενάρια ανά τάξη και μάθημα (μπαίνετε με τους κωδικούς της επιμόρφωσης)
Σενάρια και υλικό επιμόρφωσης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License