Σεφερίδης Κωνσταντίνος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Γλώσσα Ε΄, ενότητα 10: «Πέτρινοι γίγαντες», Λογισμικά: Φυλλομετρητής Mozila Firefox, Λογισμικό MS WORD επεξεργαστής κειμένου,

2. Ιστορία E΄, ενότητα 30α: «Η 4η Σταυροφορία και η άλωση της Κων/πολης από τους Φράγκους», Λογισμικά: CENTENNIA, Λογισμικό Εννοιολογικός χάρτης CMAP,

3. Ιστορία E΄, ενότητα 30β: «Τα Ελληνικά κράτη μετά την άλωση από τους Φράγκους», Λογισμικό CENTEΝNIA

4. Ιστορία E΄, ενότητα 8: «Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία», Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης,

5. Ιστορία E΄, ενότητα 15: «Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης google, Φυλλομετρητής (www.youtube.com.),

6. Γεωγραφία Ε΄, ενότητα Γ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: «Τα βουνά της Ελλάδας», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης google, Λογισμικό Παρουσίασης-MS Power point, Φυλλομετρητής (www.youtube.com),

7. Γεωγραφία Ε΄, ενότητα Β, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: «Ο ρόλος των ηφαιστείων στην αλλαγή της φύσης», Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης google, Φυλλομετρητής (www.youtube.com), Google Earth,

8 Γεωγραφία Ε΄, ενότητα Γ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας, Λογισμικό: Google Earth,

9 Γεωγραφία Ε΄, ενότητα Β, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: «Οι λίμνες της Ελλάδας», Λογισμικό: Μηχανή αναζήτησης google,

10. Μελέτη Περιβάλλοντος Ε΄, ενότητα 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : «Οικοσυστήματα της Ελλάδας», Λογισμικό: Εννοιολογικός χάρτης CMAP,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License