Σαχίνη Πόλυ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, γωνιά Η/Υ στην τάξη, διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία Δ ́ τάξης, κεφάλαιο 33ο: «Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας». Λογισμικά: παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου.
2. Γλώσσα Δ ́ τάξης, ενότητα 10η, κεφάλαιο 3ο: «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα, -Χορεύοντας με ανήκουστους ήχους-». Λογισμικά: παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου.
3. Γλώσσα Δ ́ τάξης, ενότητα 11η, κεφάλαιο 3ο: «Γελάσαμε με την ψυχή μας, -Φρουτοπία-». Λογισμικά: Γλώσσας Γ ́- Δ ́ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μηχανή αναζήτησης.
4. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ ́ τάξης, κεφάλαιο 4ο: «Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα». Λογισμικά: φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, Διαδραστικά Βιβλία του Ψηφιακού Σχολείου.
5. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ ́ τάξης, κεφάλαιο 3ο: «Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, ιστολόγιο με εξειδίκευση στα ζώα.
6. Μαθηματικά Δ ́ τάξης, κεφάλαιο 56ο: «Διαχειρίζομαι πληροφορίες». Λογισμικό: υπολογιστικά φύλλα (excel).
7. Μαθηματικά Α΄τάξης,κεφάλαιο 2ο: «Γεωμετρικά σχήματα». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας, βίντεο από ιστότοπο web 2.0 (youtube).
8. Μαθηματικά Α΄τάξης, κεφάλαιο 5ο: «Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών 1-5». Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License