Αντωνιάδης Σάββας

ΤΑΞΗ Ε΄

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σχολικό Εργαστήριο, Η/Υ με βιντεοπροβολέα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Φυσική, Ενέργεια: «Η ενέργεια και τα πρόσωπα της»,
Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης Cmap, λογισμικό παρουσίασης, πρακτικής και εξάσκησης (φόρμες της Google)

2. Μαθηματικά, «Kλάσματα»,
Λογισμικό Μαθηματικών Ε΄-ΣΤ΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

3. Γεωγραφία, Χάρτες: «Τι είναι, ιδιότητες, προσανατολισμός»,
Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης Cmap, You Tube, Hot potatoes, Πρακτικής και εξάσκησης (φόρμες της Google και Hot potatoes), λήψης στιγμιότυπων οθόνης greenshot, Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris)

4. Γλώσσα, «Η ζωή στην πόλη»,
Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, παρουσίασης, Ηλεκτρονικά λεξικά

5. Φυσική, Ενότητα: «Πεπτικό σύστημα», Υποενότητα: «Ισορροπημένη διατροφή»,
Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης Cmap, Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), παρουσιάσεων (PowerPoint), επεξεργαστής κειμένου Word, μηχανή αναζήτησης, λήψης στιγμιότυπων οθόνης greenshot

6. Θρησκευτικά, «Πώς είναι κτισμένη και διαμορφωμένη μία εκκλησία»,
Λογισμικά: Mηχανή αναζήτησης, You Tube, Πρακτικής και εξάσκησης (φόρμες της Google)

7. Γλώσσα, Εγκλίσεις.
Λογισμικό Γλώσσας Ε΄ - ΣΤ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
8. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, «Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας»,

Λογισμικά: You Tube, Πρακτικής και εξάσκησης (φόρμες της Google και Hot potatoes)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License