Σαραμάντος Ιωάννης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Γλώσσα Α΄ τάξη, Το σύννεφο έφερε βροχή, Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου Word. Κατεβάστε αυτό το αρχείο.

2. Γλώσσα Β΄ τάξη, Με το «σεις» και με το «σας», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου Word.Κατεβάστε αυτό το αρχείο.

3. Γλώσσα Β΄ τάξη, «Το ταξίδι του Χωραχούπα, Ο άντρας με το ακορντεόν και την άρπα», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου Word. Κατεβάστε αυτό το αρχείο.

4. Μαθηματικά Α΄ τάξη, «Γεωμετρικά σχήματα», Λογισμικό: Tux Paint. Κατεβάστε αυτό το αρχείο.

5. Μαθηματικά Β΄ τάξη, «Ανακαλύπτω τη συμμετρία», Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου Word, Tux Paint. Κατεβάστε αυτό το αρχείο

6. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β΄ τάξη, «Μέσα μεταφοράς, Συγκοινωνίες» Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου. Κατεβάστε το αρχείο.

7. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β΄ τάξη «Τα ζώα, Είδη ζώων ως προς την τροφή», Λογισμικό: φυλλομετρητής, youtube,κατεβάστε αυτό το αρχείο.

8. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β΄ τάξη, «Το νερό, Ο κύκλος του νερού», Λογισμικά: Φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, Power Point. κατεβάστε αυτό το αρχείο.

9. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β΄ τάξη «Μέσα μεταφοράς, Λογισμικό: Tux Paint. Κατεβάστε αυτό το αρχείο εδώ.

10. Μελέτη Περιβάλλοντος, Α΄ τάξη «Τα βουνά», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου Word, Inspiration. Κατεβάστε αυτό το αρχείο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License