Σαπουνάς Αθανάσιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία Δ΄ τάξης. Κεφάλαιο 14ο: Ο Κλεισθένης Θεμελιώνει τη δημοκρατία. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word

2. Ιστορία Δ΄ τάξης. Κεφάλαιο 23ο: Ο ”χρυσός αιώνας’’ της τέχνης. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word.

3. Θρησκευτικά Δ΄ τάξης. Κεφάλαιο 19ο: Δρόμος πίστης και θυσίας: Ο Άγιος Ιγνάτιος. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia ,Word.

4. Γεωγραφία Ε΄ τάξης. Κεφάλαιο 14ο: Οι πεδιάδες της Ελλάδας. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης, youtube ,Word.

5. Γεωγραφία Ε΄ τάξης. Κεφάλαιο 6ο: Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Word.

6. Ιστορία ΣΤ΄ τάξης. Κεφάλαιο 16ο: Το όραμα του Ρήγα. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word

7. Ιστορία ΣΤ΄ τάξης. Κεφάλαιο 17ο: Η φιλική Εταιρεία. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word

8. Γλώσσα Ε΄ τάξης. Ενότητα: Βιβλία –Βιβλιοθήκες. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word.

9. Φυσικά Ε΄ τάξης. Ενότητα: Το ηλεκτρικό ρεύμα. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης youtube, Word

10. Φυσικά ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Ο μαγνήτης. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης youtube, Word

11. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Word

12. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Word

13. Φυσικά ΣΤ΄ τάξης. Ενότητα: Φωτοσύνθεση . Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης youtube, Word

14. Γλώσσα Δ΄ τάξης. Ενότητα 2η: Ρώτα το νερό ….τι τρέχει. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word

15. Ιστορία E΄ τάξης. Κεφάλαιο 2ο: Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia, Word

16. Γεωγραφία E΄ τάξης. Κεφάλαιο 22ο: Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας. Λογισμικό: Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google, Wikipedia ,Word

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License