Ραπτόπουλος Βασίλης

Βιογραφικό Σημείωμα
Σπουδές: Παιδαγωγική Σχολή – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ
Στοιχεία Εργασίας: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία – Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
E- mail: moc.liamg|91parsav#moc.liamg|91parsav

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο, Διαδραστικός Πίνακας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία Στ΄ τάξης, Ενότητα: Ο ελληνισμός μετά την Άλωση, Κεφάλαιο 16: Το όραμα του Ρήγα, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Power Point.

2. Ιστορία Στ΄ τάξης, Ενότητα: Η μεγάλη Επανάσταση, Κεφάλαιο 23: Διακυβέρνηση των επαναστατημένων Ελλήνων, Λογισμικό: Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration.

3. Ιστορία Στ΄ τάξης, Ενότητα: Η μεγάλη Επανάσταση, Κεφάλαιο 29: Η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, Λογισμικό: To ’21 εν πλω.

4. Ιστορία Στ΄ τάξης, Ενότητα: Η Ελλάδα - Ανεξάρτητο κράτος, Κεφάλαιο 37: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι Λογισμικό: Centennia.

5. Μαθηματικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις, Κεφάλαιο 17: Δυνάμεις, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής Internet Explorer.

6. Μαθηματικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων, Κεφάλαιο 46: Ταξινομώ δεδομένα – Εξάγω συμπεράσματα, Λογισμικό: Υπολογιστικά Φύλλα Excel.

7. Μαθηματικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Γεωμετρία, Κεφάλαιο 58: Σχεδιάζω Γωνίες, Λογισμικό: Geometer's Sketchpad.

8. Μαθηματικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Γεωμετρία, Κεφάλαιο 60: Αξονική Συμμετρία, Λογισμικό: Revelation Natural Art.

9. Μαθηματικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Γεωμετρία, Κεφάλαιο 64: Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου, Λογισμικό: GeoGebra.

10. Ελληνικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Η ζωή σε άλλους τόπους, Κεφάλαιο: Αυτόχθονες Λαοί, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Επεξεργαστής Κειμένου Word.

11. Ελληνικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Η ζωή έξω από την πόλη, Κεφάλαιο: Με λένε Σόνια Λογισμικό: Νέα Λογομάθεια (Μεταβατικά – Αμετάβατα Ρήματα)

12. Ελληνικά Στ΄ τάξης: Ενότητα: Ατυχήματα, Λογισμικό: Διαδίκτυο – Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

13. Γεωγραφία Στ΄ τάξης: Ενότητα: Η Γη ως ουράνιο σώμα, Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Google Earth.

14. Γεωγραφία Στ΄ τάξης: Ενότητα: Η Γη ως ουράνιο σώμα, Κεφάλαιο 5: Η περιφορά της Γης – Οι εποχές, Λογισμικά: Διαδίκτυο (YouTube), Power Point.

15. Γεωγραφία Στ΄ τάξης: Ενότητα: Οι ήπειροι, Κεφάλαιο 24: Η θέση της Ευρώπης, Λογισμικά: Google maps, Google Earth.

16. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ τάξης: Ενότητα: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Κεφάλαιο 1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες, Λογισμικά: Διαδίκτυο (http://europa.eu), Επεξεργαστής Κειμένου Word.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License