Πολίτου Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα Ε, κεφάλαιο 2ο: «Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου». Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (C-map).
2. Γλώσσα ΣT΄ τάξη, Ενότητα 15η: «Κινηματογράφος - Θέατρο». Λογισμικά: Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Εκδήλωση στα Χανιά, στέλνουμε ανακοίνωση), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότηταs (Tux Paint).
3. Φυσική ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα: «Φως». Λογισμικό: ιστοσελίδα διαδικτύου με on line ασκήσεις.
4. Μαθηματικά, ΣΤ΄ τάξη, ενότητα 6η «Γεωμετρία», Κεφ. 63ο: «Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου. Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, δικτυακός τόπος (e-μαθηματικά).
5.Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξη, Κεφάλαιο ΣΤ΄, Ενότητα 33η: «Η προσευχή των μουσουλμάνων στο τζαμί». Λογισμικά: παρουσίασης (Power Point), πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes).
6. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 17η: «Πόλεμος και ειρήνη». Λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
7. Γλώσσα Γ΄τάξη, Ενότητα 2η: «Στο σπίτι και στη γειτονιά». Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word).
8. Ιστορία Γ΄ τάξη, Ενότητα 2η, Κεφ. 2ο: «Το λιοντάρι της Νεμέας». Λογισμικά: Οπτικοποίησης (Google Maps), Ιστορίας Γ΄- Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Οι Άθλοι του Ηρακλή), Επεξεργαστής κειμένου (Word).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License