Πέντας Μιλτιάδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όνομα: Μιλτιάδης
Επώνυμο: Πέντας
Τόπος Γέννησης: Μανχάιμ Γερμανίας
Τόπος καταγωγής: Φωτεινό Καλαμπάκας - Τρικάλων
Σπουδές: Π.Α. Μυτιλήνης, Έτος αποφοίτησης 1987


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πέντας Μιλτιάδης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε'
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 21
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Άλωση της Πόλης δείτε το σενάριο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Comic Strip Creator-Φυλλομετρητής Mozilla firefox.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες.
Εκμάθηση λειτουργίας και χρήσης του λογισμικού Comic_Strip_Creator. Δείτε το φύλλο εργασίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:15-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Comic Strip Creator και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας με πλήρεις οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Comic Strip Creator.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών για το ζήτημα της άλωσης της Πόλης. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού Comic Strip Creator για την κατασκευή και επεξεργασία κόμικς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 7η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 7ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 8η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε o φυλλομετρητής Mozilla firefox.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων δείτε το φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το διαδίκτυο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 8ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζάντιο πριν την Άλωση αλλά και τις προσπάθειες των βυζαντινών να κρατήσουν την Πόλη ελεύθερη. Να εξασκηθούν στη χρήση στη χρήση του διαδικτύου. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License