Σενάρια για ΠΕ70

Σενάρια επιμορφούμενων (και όχι μόνο) δασκάλων ανά μάθημα. Από κάποια σενάρια ίσως να λείπουν τα φύλλα εργασίας, τα οποία όμως μπορείτε να βρείτε στο μενού: "Παρεμβάσεις-Φύλλα Εργασίας"

Σώζοντας την Ντενεκεδούπολη (διαθεματικό). Λογισμικά: Επεξεργαστής Κειμένου, Kidspiration, Λογισμικό παρουσιάσεων, Φυλλομετρητής. Δείτε το σενάριο (zip, word).

ΠΗΓΗ: syneducation

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License