Μεντεσίδου Παρθένα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας, σχολικό εργαστήριο, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα τάξη Ε΄, Ενότητα: «Η ζωή στην πόλη», Υποενότητα «Διαδρομές στην πόλη», Λογισμικό: google maps.
2. Γλώσσα τάξη Ε΄, Ενότητα: «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας», Υποενότητα: «Οι φίλοι γιορτάζουν, Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας.
3. Θρησκευτικά τάξη Ε΄, «Οι μαθητές του Χριστού προετοιμάζονται για αγώνες», Λογισμικό: μηχανή αναζήτησης.
4. Φυσική τάξη Ε΄, Υλικά σώματα, Υποενότητα: «Μάζα», Λογισμικό προσομοίωσης (Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.)
5. Φυσική τάξη Ε΄, Υλικά σώματα, Υποενότητα: «Η κίνηση των μορίων», Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
6. Ιστορία, τάξη Ε΄, «Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (cmap).
7. Γεωγραφία, τάξη Ε΄, «Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας», Λογισμικό: επιλεγμένος ιστότοπος (e-γεωγραφία).
8. Γεωγραφία τάξη Ε΄, «Οι ακτές της Ελλάδας», Λογισμικό: YouTube.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License