Κουτσούρα Παρασκευή

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, Β' τάξη, Ενότητα 5.1 «Πάμε για ψώνια;», Δημιουργία ετικέτων προϊόντων, Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
2. Γλώσσα, Β' τάξη, Ενότητα7.3 «Πώς λέμε όχι;» Εύρεση και καταγραφή σημείων στίξης, Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
3. Γλώσσα, Β' τάξη, Ενότητα 9.4 «Που λες, είδα…», Aντίθετες λέξεις, Λογισμικό: εξάσκησης και πρακτικής (Hot potatoes-JMatch)
4. Μαθηματικά, Β' τάξη, Ενότητα 16η «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα», Αναγνώριση και δημιουργία μοτίβου, Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint)
5. Μαθηματικά, Β' τάξη, Ενότητα 25η «Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4», Οπτικοποίηση της προπαίδειας και αντιστοίχιση, Λογισμικά : ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Τux paint), εξάσκησης και πρακτικής (Ηοt potatoes)
6. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β' τάξη, Ενότητα 6.4 «Είδη ζώων. Τι τρώνε τα ζώα», Εμπέδωση ονομασίας και χαρακτηριστικών ομάδων ζώων ανάλογα με την τροφή τους, Λογισμικό: εξάσκησης και πρακτικής (Ηot potatoes)
7. Μελέτη περιβάλλοντος, Β' τάξη, Ενότητα 7.2, «Είδη φυτών», Ταξινόμηση φυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, Λογισμικό: εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration)
8. Ευέλικτη ζώνη, Β' τάξη, «Διατροφή», Ενημέρωση και δημιουργία αφίσας, Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License