Παρέμβαση-Δραστηριότητα

"Η «παρέμβαση» μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν.

Αυτό σημαίνει ότι "παρέμβαση" είναι και η δραστηριότητα εκμάθησης ενός λογισμικού (π.χ. οδηγίες χρήσης μηχανών αναζήτησης)."


ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/support-m/faq-m/254-2009-11-16-15-02-15/114-20100324practiceutilize.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License