Παπαναγνώστου Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδίκτυο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά Β΄ τάξη, Ενότητα 6η, Κεφάλαιο 40ο: «Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100 ευρώ». Λογισμικά: Μαθηματικά Α΄- Β΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (tux paint).
2. Μαθηματικά Β΄ τάξη, Ενότητα 1η, Κεφάλαιο 6ο: «Η αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
3. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη, Ενότητα 6η, Κεφάλαιο 4ο: «Είδη Ζώων». Λογισμικό Παρουσίασης (Power Point).
4. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 22η: «Πώς γίνεται, Πώς παίζεται;». Λογισμικό Επεξεργαστής κειμένου (Word).
5. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη, Ενότητα 9η, Κεφάλαιο 2: «Ο κύκλος του νερού». Λογισμικό Μηχανή Αναζήτησης.
6. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 14η: «Με προσκαλούν και προσκαλώ». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration).
7. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 8η: «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα». Λογισμικό Επεξεργαστής κειμένου (Word).
8. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη, Ενότητα 4η, Κεφάλαιο 1ο: «Πώς μετράμε το χρόνο». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, Επεξεργαστής κειμένου (Word).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License