Παπαδοπούλου Δέσποινα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης, 2η ενότητα, Τα αριθμητικά επίθετα, Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης,

2. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης, 4η ενότητα, Πώς σχηματίζουμε την προστακτική σύνθετων ρημάτων, Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, χρήση διαδικτύου,

3. Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης Κεφάλαιο 45: Απεικονίζω δεδομένα με ραβδογράμματα ή εικονογράμματα, Λογισμικό Sketchpad, Λογισμικό Παρουσίασης,

4. Μαθηματικά ΣΤ΄τάξης, Κεφάλαιο 53: Γεωμετρικά μοτίβα, Λογισμικά: SketchPad, Υπολογιστικά Φύλλα,

5. Μαθηματικά ΣΤ΄τάξης, Κεφάλαιο 56: Γεωμετρικά σχήματα, πολύγωνα, Λογισμικά: SketchPad, Υπολογιστικά Φύλλα,

6. Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή ΣΤ τάξης, Κεφάλαιο Β3: Το εκπαιδευτικό σύστημα, Ένα σχολείο για όλους, Λογισμικά: Φυλλομέτρητής, χρήση διαδικτύου, You Tube,

7. Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Κεφάλαιο 27: Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολόγγιου, Λογισμικά: Centennia, Επεξεργαστής Κειμένου,

8. Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Κεφάλαιο 15: Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου, λογισμικά: Google Earth, Λογισμικό Παρουσίασης,

9. Φυσική ΣΤ΄ τάξης, Κεφάλαιο 7: Αναπνευστικό σύστημα, Λογισμικό Φυσικής Π.Ι.,

10. Φυσική ΣΤ΄τάξης, Κεφάλαιο 8: Κυκλοφορικό σύστημα, Λογισμικό: Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License