Σγουρή Ουρανία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη, τάξη Δ΄, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 2ο «Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας» Λογισμικά: παρουσίασης (powerpoint), οπτικοποίησης (google maps)
2. Μελέτη, τάξη Δ΄, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 3ο «Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε», Λογισμικά: παρουσίασης (powerpoint), ιστότοπος με γεωγραφικές πληροφορίες, οπτικοποίησης (google maps)
3. Μελέτη, τάξη Δ΄, Ενότητα 3η Κεφάλαιο 1ο «Οικοσυστήματα της Ελλάδας», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word)
4. Θρησκευτικά Δ΄ τάξης, Κεφάλαιο Γ΄ «Η Μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη», Λογισμικά: εκπαιδευτικός ιστότοπος, οπτικοποίησης (google maps)
5. Γλώσσα, τάξη Δ΄, Ενότητα 2η «Ο Νερουλάς», Λογισμικό: εννοιολογικός χάρτης Cmap.
6. Mαθηματικά, τάξη Δ΄, Περίοδος Α΄ Κεφάλαιο 5ο «Μαθαίνω για τα πολύγωνα», Λογισμικό: Γεωπίνακας των Μαθηματικών Γ΄ & Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Μαθηματικά, τάξη Δ΄, Περίοδος Α΄ Κεφάλαιο 5ο «Μαθαίνω για τα πολύγωνα, Υπολογίζω περιμέτρους», Λογισμικά: ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας, Μαθηματικών Γ΄ - Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
8. Γλώσσα, τάξη Δ΄, Ενότητα 1η «Ο Σεπτέμβρης», Λογισμικά: ψηφιακό video από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (youtube), παρουσίασης (Power Point)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License