Οι ερωτήσεις offline

ΠΑΚΕ (2008)

Κατεβάστε τις ερωτήσεις στον υπολογιστή σας από εδώ, αποσυμπιέστε τις (unzip) και εξασκηθείτε.
Ως πρώτη σελίδα τρέχετε την index.

ΚΣΕ (2013)

Κατεβάστε τις ερωτήσεις στον υπολογιστή σας από εδώ, αποσυμπιέστε τις (rar) και εξασκηθείτε. Ανοίξτε την κάθε σελίδα ξεχωριστά.


ΠΗΓΗ: ΠΑΚΕ-Τσουλής Μιλτιάδης και Μισαηλίδης Βασίλης, ΚΣΕ-Σαλονικίδης Γιάννης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License