Ντόντης Δημήτριος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα:Δημήτρης
Επίθετο:Ντόντης
Τόπος γέννησης:Πρέβεζα
Τόπος καταγωγής:Πρέβεζα
Σπουδές:Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων
Ενδιαφέροντα:Ψάρεμα, Οινοποιΐα, Αθλητισμός, Κινηματογράφος
E-mail:moc.liamg|midsidod#moc.liamg|midsidod


Εργασίες - Δραστηριότητες

Δραστηριότητες στη Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού «Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα»
Λογισμικό: Google Earth - Εκμάθηση Κλικ εδώ
Λογισμικό: Google maps – Εκμάθηση Κλικ εδώ
Μηχανές αναζήτησης: Google Search - Σύνθετη αναζήτηση Κλικ εδώ
Διαδίκτυο: Μετάφραση ιστοσελίδας Κλικ εδώ
Λογισμικό: PowerPoint – Εκμάθηση Κλικ εδώ
Λογισμικό: Inspiration - Εκμάθηση Κλικ εδώ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:Δημήτρης Ντόντης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Δάσκαλος
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:2ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 23
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Google Earth-Google maps-Google Search Σύνθετη Αναζήτηση-Google Μετάφραση ιστοσελίδας-PowerPoint-Εννοιολογικοί χάρτες (Inspiration).

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το μενού του λογισμικού Google Earth, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, χρησιμοποίηση χάρακα και ορισμός μιας τοποθεσίας στο χάρτη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους, αφού σε κάθε ομάδα υπήρχε τουλάχιστον ένας μαθητής που χειριζόταν πολύ καλά τον υπολογιστή.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE MAPS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Maps
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Maps.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Maps.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το μενού του λογισμικού Google Maps, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, εύρεση φωτογραφιών, υπολογισμό απόστασης μεταξύ πόλεων και εξερεύνηση σε επίπεδο οδού με το Street View(όπου υπάρχει).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου εργασιών και απάντησαν σ’ αυτό.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:23-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εκπαιδευτούν οι μαθητές στη χρήση σύνθετης αναζήτησης και να γνωρίσουν τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Φυσικά εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε ο φυλλομετρητής Mozilla Firefox και η ιστοσελίδα Google μετάφραση.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.
Κάποια στιγμή «κολλούσε» ο ένας υπολογιστής, με αποτέλεσμα να καθυστερεί λίγο η συγκεκριμένη ομάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το φυλλομετρητή Mozilla Firefox και την ιστοσελίδα Google μετάφραση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Google για μετάφραση, να μεταφράζουν και να αντλούν πληροφορίες από μια ιστοσελίδα σε όποια γλώσσα και αν έχει δημιουργηθεί, να γνωρίσουν το συγκοινωνιακό δίκτυο μιας ευρωπαϊκής πόλης και να το συγκρίνουν με το δίκτυο μιας ελληνικής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου εργασιών.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POWER POINT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασιών με οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή εργασιών με το λογισμικό Power Point.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

ΣΤΟΧΟΣ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού, όπως εισαγωγή εικόνας, μορφοποίηση τίτλου και εισαγωγή διαφανειών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μετά το τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δική της εργασία με μεγάλη χαρά.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ INSPIRATION

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:07-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό inspiration
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασιών με οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριότητας με το λογισμικό inspiration.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Ορισμένα κατάφεραν να δώσουν και εφέ κίνησης στα στοιχεία που εισήγαγαν.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού, όπως εισαγωγή έννοιας και εικόνας, μορφοποίηση τίτλου και χρήση συνδέσμων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μετά το τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δική της εργασία με μεγάλη χαρά

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License