Ντόλκερα Άννα

Σύντομο Βιογραφικό

  • Θέση:6/θέσιο Δ. Σ. Γερακαρούς

blog: http://dimgerakarou.blogspot.com

  • Οργανική Θέση:Τμήμα Ένταξης στο 1ο Δ.Σ. Ασβεστοχωρίου
  • Σπουδές: Π.Τ.Δ.Ε. ΑΠΘ (1990)- Διδασκαλείο (2004)-Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(2008)
  • Χρήση ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Επικοινωνία - Ψυχαγωγία - Επεξεργασία βίντεο, ήχου,φωτογραφίας - Διδακτική αξιοποίηση λογισμικών στην πράξη-Δημιουργία blog κ.ά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Α΄τάξης. Ενότητα A4: Το σύννεφο έφερε βροχή. Μάθημα 1. Μου χαρίζεις την ουρά σου; Λογισμικό: Γλώσσα Α΄τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πατήστε εδώ(αρχείο PDF): http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/1.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

2. Γλώσσα Α΄ τάξης. Ενότητα B6: Το χαμένο κλειδί. Μάθημα 1.Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος. Λογισμικό: Γλώσσα Α΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/2.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

3. Γλώσσα Β΄ τάξης. Τεύχος Δεύτερο. Ενότητα: Που λες, είδα. Ποιες λέμε αντίθετες και συνώνυμες λέξεις Λογισμικό κειμενογράφου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/3.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

4. Γλώσσα Β΄ τάξης. Τεύχος Δεύτερο. Ενότητα: Που λες, είδα. Διάκριση του αρσενικού άρθρου "των" στον πληθυντικό από το "τον" στην αιτιατική του ενικού. Λογισμικό κειμενογράφου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/4.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

5. Γλώσσα Γ΄ τάξης. Ενότητα 2.1. Πολιτείες ντυμένες στα λευκά. Μάθημα 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι.Διάκριση αορίστου και παρατατικού. Λογισμικό κειμενογράφου Word.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/5.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

6. Γλώσσα Γ΄ τάξης. Ενότητα 2.4. Aνθρωποι και μηχανές. Μάθημα 4. Στο αττικό μετρό. Διάκριση μετοχής-οντας και -ώντας. Λογισμικό κειμενογράφου Word.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/6.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

7. Μαθηματικά Α΄ τάξης. 1η Περίοδος. Ενότητα 3. Οι αριθμοί μέχρι το 20-Αθροίσματα μέχρι το 10-Νομίσματα. Μάθημα 22: Προβλήματα .Λογισμικό: Μαθηματικά Α΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/7.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

8. Μαθηματικά Α΄ τάξης. 2η Περίοδος. Ενότητα 6. Μονάδες και Δεκάδες-Γεωμετρικά Σχήματα-Χρόνος. Μάθημα 41: Ο χρόνος. Λογισμικό: Μαθηματικά Α΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/8.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

9. Μαθηματικά B΄ τάξης. Κεφάλαιο 53: Λύνω σύνθετα προβλήματα . Λογισμικό: Μαθηματικά Β΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/9.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

10. Μαθηματικά B΄ τάξης. Κεφάλαιο 36: Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό. Λογισμικό: Μαθηματικά Β΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/10.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

11. Μαθηματικά Γ΄ τάξης. Β Περίοδος Άτομο (Μονάδα) - Σύνολο. 4η ενότητα: Εισαγωγή στα κλάσματα. Κεφάλαιο 24: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί. Λογισμικό: Μαθηματικά Γ΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/11.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

12. Μαθηματικά Γ΄ τάξης. A΄ Περίοδος Σύστημα. 1η ενότητα: Αριθμοί μέχρι το 1000. Οι τέσσερις πράξεις. Γεωμετρικά σχήματα. Κεφάλαιο 2: Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών. Λογισμικό: Μαθηματικά Γ΄ τάξη online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/12.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

13. Ιστορία Γ΄ τάξης. Ενότητα 2 : Ο Ηρακλής. Λογισμικό: online λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/13.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

14. Ιστορία Γ΄ τάξης. Ενότητα 2 : Ο Ηρακλής. Λογισμικό: Google earth.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/14.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

15. Ιστορία Γ΄ τάξης. Ενότητα 2 : Ο Ηρακλής. Λογισμικό: Hot potatoes JQuiz.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/15.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

16. Ιστορία Γ΄ τάξης. Ενότητα 2: Ο Ηρακλής. Λογισμικό: Hot potatoes JCross.Πατήστε εδώ (αρχείο PDF):http://daskalakos.wikidot.com/local--files/ntolkera/16.%20drastiriotita_Dolkera.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License