Μοσχόπουλος Νικόλαος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ιστορία ΣΤ΄, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 1ο: «Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση», Λογισμικό: Βίντεο από το διαδίκτυο (youtube).
2. Ιστορία ΣΤ΄, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 2ο: «Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό», Λογισμικό Παρουσίασης (γεωγραφικών εξερευνήσεων και θαλασσοπόρων), χρήση διαδραστικού πίνακα.
3. Ιστορία ΣΤ΄, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 2ο: «Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό», Λογισμικό παρουσίασης με θέμα «Η εποχή του Διαφωτισμού».
4. Ιστορία ΣΤ΄, Ενότητα πρώτη. Κεφάλαιο 3ο: «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση», Λογισμικό παρουσίασης με θέμα «Η Αμερικανική και η Γαλλική επανάσταση».
5. Γλώσσα ΣΤ΄, Ενότητα 1η Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα: «Ταξιδεύοντας με ελέφαντα», Χρονικά επιρρήματα και χρονικές φράσεις, Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word).
6. Γλώσσα ΣΤ΄, Ενότητα 2η Κατοικία: «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη», Σχολιαστικά και περιγραφικά επίθετα, Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word).
7. Γλώσσα ΣΤ΄, Ενότητα 2η Κατοικία: «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη», Λογισμικά: Google Earth, Βίντεο youtube (Ποίηση του Κ. Καβάφη).
8. Μαθηματικά ΣΤ΄ Θεματική Ενότητα 1η Κεφάλαιο 4ο: «Οι αριθμοί αναμετριούνται», Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (με Δεκαδικούς αριθμούς).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License