Νάτσος Χρήστος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξη, Ανθολόγιο «Σ' ένα συνοριακό σταθμό». Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word).
2. Γλώσσα ΣΤ΄ τάξη, ενότητα 15η: «Κινηματογράφος-θέατρο», δημιουργία ενημερωτικού κειμένου. Λογισμικό Γλώσσας Ε΄-ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 45ο: «Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα». Λογισμικό: υπολογιστικά φύλλα (excel office).
4. Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 56ο: «Γεωμετρικά σχήματα-Πολύγωνα». Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word).
5. Ιστορία ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 6ο: «Η κρίση στα Βαλκάνια». Λογισμικά: Centenia, επεξεργαστής κειμένου (word).
6. Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξη, κεφάλαιο 41ο: «Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής». Λογισμικά: Wikipedia, επεξεργαστής κειμένου (word).
7. Γλώσσα A΄ τάξη, ενότητα 2η: «Η παρέα» Ένα χελιδόνι (επεξεργασία του Ε, ε). Λογισμικά: Γλώσσας Α΄& Β΄ Τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration).
8. Μαθηματικά A΄ τάξη, ενότητα 1η, κεφάλαιο 4ο: «Οι αριθμοί από το ένα ως το πέντε». Λογισμικό Μαθηματικών Α΄& Β΄ Τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License