Μπιτσώρη Δέσποινα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Δέσποινα
Επίθετο:Μπιτσώρη
Τόπος γέννησης:Κιλκίς
Τόπος καταγωγής: Κιλκίς
Σπουδές: Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδημία Ψυχικού Αθηνών,Νομική Αθηνών τμήμα Πολιτικών επιστημών και Δημοσίου Δικαίου
Γλώσσες: Αγγλικά
Ενδιαφέροντα: ΜΟΥΣΙΚΗ,ΔΙΑΒΑΣΜΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ
E-mail: moc.liamg|d.irostib#moc.liamg|d.irostib

Εργασίες - Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας «Τα ζώα του τόπου μου»
Λογισμικά: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, διαδίκτυο,CmapTools, Tuxpaint, Μηχανές Αναζήτησης. Δείτε το σενάριο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΙΤΣΩΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΕ70
ΤΑΞΗ: Γ'
ΤΜΗΜΑ:2ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ :18
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: "Ζώα του δάσους,κατοικίδια,αγρίμια,ζώα του γλυκού νερού και ζώα της θάλασσας"
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, διαδίκτυο,CmapTools, Tuxpaint, Μηχανές Αναζήτησης.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CmapTools.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι στο χειρισμό του Η/Υ.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CmapTools.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό CmapTools.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά κατοικίδια ζώα, ζώα που ζουν στα ελληνικά δάση, στις ελληνικές θάλασσες και ζώα που ζουν στο γλυκό νερό, λίμνες και ποτάμια. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού CmapTools για την κατασκευή και επεξεργασία εννοιολογικών χαρτών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε σχεδόν καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες μου και δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι στο χειρισμό του Η/Υ.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε μηχανή αναζήτησης Google.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές εικόνες με ζώα από όλες τις κατηγορίες. Να εξασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης και του εκτυπωτή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες μου και συγκέντρωσαν έναν ικανό αριθμό φωτογραφιών για τη δημιουργία του φωτοκολλάζ.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι στο χειρισμό του Η/Υ.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του κειμενογράφου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες μου. Έτσι, αφού δούλεψαν, οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης, η καθεμιά τη δική της εικόνα με τη λεζάντα της.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ TUXPAINT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό TuxPaint (ελεύθερο λογισμικό για ζωγραφική).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό TuxPaint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά ανακάλυψαν τις δυνατότητες του λογισμικού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να διευρύνουν, παίζοντας, το γνωστικό τους πεδίο πάνω σε εναλλακτικά προγράμματα Η/Υ, για μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΖΩΓΡΦΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ TUXPAINT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:05-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό TuxPaint (ελεύθερο λογισμικό για ζωγραφική).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό TuxPaint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά διασκέδασαν χρησιμοποιώντας πολλές από τις δυνατότητες του προγράμματος και πέρασαν μια ευχάριστη και δημιουργική ώρα παίζοντας με τα πινέλα, τις στάμπες, τις περίτεχνες γραμμές και τα αυτόματα σχήματα σε όλα τα χρώματα.

ΣΤΟΧΟΣ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ψυχαγωγηθούν και να εντοπίσουν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 διδακτική ώρα
ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ POWER POINT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:06-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Microsoft Office Power Point.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Προβολή παρουσίασης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά παρακολούθησαν, ανά ομάδες, την παρουσίαση χωρίς να αντιμετωπίσουν καμία δυσκολία και έπειτα συζητήσαμε τους προβληματισμούς τους.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές/τριες να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις, προκειμένου να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι/ες σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και κυρίως σ’ αυτά που αφορούν την αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τα ζώα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License