Μουτζούρη Μαριλένα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, Η/Υ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, Α΄ τάξη, Ενότητα 9η, Ο κόσμος των βιβλίων, Μάθημα 1ο: «Στη βιβλιοθήκη». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Word), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint).
2. Γλώσσα, Α΄ τάξη, Ενότητα 9η, Ο κόσμος των βιβλίων, μάθημα 5ο: «Έκθεση βιβλίου». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Ζωγραφική των Windows).
3. Μαθηματικά, Α΄ τάξη κεφάλαιο 56ο: «Εισαγωγή στη συμμετρία». Λογισμικά: παρουσίασης (Power Point), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).
4. Μαθηματικά, Α΄ τάξη, κεφάλαιο 61ο: «Χαράξεις σχημάτων, παζλ, πλακόστρωτα». Λογισμικό Μαθηματικών Α΄- Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
5. Γλώσσα, Β΄ τάξη, Ενότητα 19η, μάθημα 1ο: «Τα μάθατε τα νέα;». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
6. Μαθηματικά, Β΄ τάξη, κεφάλαιο 51ο: «Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης (Google-εικόνες), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).
7. Γλώσσα, Στ΄τάξη, Ενότητα 4η: «Διατροφή». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Word), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art), μηχανή αναζήτησης (Google).
8.Γεωγραφία, Στ΄τάξη, Ενότητα 5, κεφ.8ο: «Οι ωκεανοί και οι θάλασσες». Λογισμικά: οπτικοποίησης (Google Earth), βίντεο από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (You tube).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License