Ράπτης Μιχάλης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, τάξη Γ΄, τεύχος Α', Ενότητα 1η «Πάλι Μαζί», Υποενότητα «Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι», Λογισμικά: παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (Word)
2. Μαθηματικά, τάξη Γ΄, Κεφάλαιο 10ο «Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών», Λογισμικά: παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (Word)
3. Ιστορία, τάξη Γ΄, Ενότητα 1η «Η δημιουργία του κόσμου», Υποενότητες 2 και 3 «Οι Θεοί και οι Θεές του Ολύμπου», Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes)
4. Μελέτη Περιβάλλοντος, τάξη Γ΄, Ενότητα 3η «Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς», Υποενότητα «Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα άλλοτε και τώρα», Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης (CmapTools), επεξεργαστής κειμένου (Word)
5. Γλώσσα, τάξη Γ΄, τεύχος Α', Ενότητα 2η «Στο σπίτι και στην γειτονιά», Υποενότητα «Η φίλη μας η Αργυρώ», Λογισμικά: παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (Word)
6. Μαθηματικά, τάξη Γ΄, Κεφάλαιο 17ο «Πολλαπλασιασμοί», Λογισμικά: παρουσίασης (Power point), επεξεργαστής κειμένου (Word)
7. Ιστορία, τάξη Γ΄, Ενότητα 2η «Ο Ηρακλής», Υποενότητα «Η γέννηση του Ηρακλή», Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes)
8. Μελέτη Περιβάλλοντος, τάξη Γ΄, Ενότητα 2η «Ο τόπος μας», Υποενότητα «Ένας χάρτης μας πληροφορεί», Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License