Στο περίπου...

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια των αρχάριων, οι οποίοι με την ουσιαστική βοήθεια των προχωρημένων θα εμπλακούν ενεργητικά με το wiki, αφού θα συνθέτουν, θα προσθέτουν, θα αφαιρούν, ή θα επεξεργάζονται το περιεχόμενο μιας σελίδας.

ΣΤΟΧΟΣ είναι η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή μιας ιστορίας, το θέμα της οποίας θα θέσει αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος να γράφει και το οποίο (θέμα) μπορεί στη συνέχεια να εμπλουτίζεται, να αλλάζει ή να τροποποιείται.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει κάποιος την ΑΡΧΗ πατώντας στις wιkιστορίες ή κάνοντας κλικ εδώ και πατώντας ύστερα το κουμπί "Edit".


ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δεν επιτρέπονται οι επιθέσεις εναντίον άλλων χρηστών, οι προσβλητικές εκφράσεις, οι ύβρεις, η ειρωνεία, ο χλευασμός και γενικά κάθε προσπάθεια προσβολής ή μείωσης της προσωπικότητας του άλλου.
Στη συγκεκριμένη σελίδα (διαμορφούμενη ιστορία) έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License