Μαυρίδου Ελένη

Προσωπικές πληροφορίες

  • Δασκάλα, αποσπασμένη, στο 63ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης
  • Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου Καβάλας.
  • Ε -mail: ekaktos…gmail.com (…@)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Projector, laptop, Αίθουσα υπολογιστών, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Φυσικά Ε΄τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα1: λογισμικό: διαδίκτυο, youtube. Προβάλλεται βίντεο της Greenpeace από το youtube. φύλλο εργασίας 1.

2. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 2: χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, inspiration. φύλλο εργασίας 2.

3. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 3: Χρήση διαδικτύου, φυλλομετρητής, μηχανής αναζήτησης Google, ηλεκτρονικό λεξικό (www.greek.language.gr) και www.allaboutenergy.gr Φύλλο εργασίας 3.

4. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 4: Χρήση διαδικτύου, Φυλλομετρητή, www.allaboutenergy.gr, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες μας στο φάκελο της ομάδας. συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας 4.

5. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 5: Χρήση διαδικτύου και μηχανής αναζήτησης Google. (αναζητούμε ενεργειακούς χάρτες της Ελλάδας.
και κάποιους από αυτούς, τους αποθηκεύουμε στο φάκελο της ομάδας, τους, συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας 5.

6. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 6: χρήση διαδικτύου, λογισμικού οπτικοποίησης Google maps. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα www.allaboutenergy.gr, καθώς και το googlemaps (δορυφόρος), και συζητάμε για τη διάβρωση του εδάφους στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, εξαιτίας των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Φύλλο εργασίας 6.

7. Φυσικά Ε΄ τάξης Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 7. Χρήση διαδικτύου και μηχανής αναζήτησης Google. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες, στο διαδίκτυο, για τον "θεό ΄Ηλιο" και τον "θεό Αίολο" της αρχαιότητας. (www.cres.gr/kape.kidsol/biomass/main.htm)

8. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 8. Χρήση διαδικτύου www.cres.gr/kape.kidsol/biomass/main.htm, www.allaboutenergy.gr) και μηχανής αναζήτησης Google.

9. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 9: Οι μαθητές κάνουν χρήση του λογισμικού power point και δημιουργούν ένα παιχνίδι, η μία ομάδα, και μία μικρή παρουσίαση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η άλλη ομάδα. Φύλλο εργασίας 9

10. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ενέργεια: δραστηριότητα 10: χρήση διαδικτύου και εκπαιδευτικού υλικού (υπολογιστικών φύλλων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutenergy.gr . Στην ιστοσελίδα www.allaboutenergy.gr επισκεπτόμαστε το εκπαιδευτικό υλικό και συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας, βλέπουμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. φύλλο εργασίας 10

11. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφδιατροφή: δραστηριότητα 1: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για τη "διατροφή" με το λογισμικό inspiration. Φύλλο εργασίας 1

12. Φυσικά Ε΄τάξης, Κεφ. Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 2: Χρήση διαδικτύου, Φυλλομετρητή Firefox .Αναζήτηση του όρου "Μεσογειακή Διατροφή" στο wikipedia . Φύλλο εργασίας 2.

13. Φυσικά Ε΄τάξης, Κεφ. Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 3: Χρήση διαδικτύου, φυλλομετρητή, Αναζήτηση των διατροφικών συνηθειών των αρχαίων Ελλήνων στο wikipedia και στο www.food-isimo.blogspot.com. Γίνεται σύγκριση των διατροφικών μας συνηθειών στο παρελθόν με αυτές του σήμερα. Φύλλο εργασίας 3.

14. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 4: Οι μαθητές, κάνοντας χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης Googlemaps, εντοπίζουν και καταγράφουν τα κράτη της Μεσογείου. Φύλλο εργασίας 4.

15. Φυσικά Ε΄ τάξης, Κεφ. :Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 5: Δημιουργία της διατροφικής πυραμίδας, κάνοντας χρήση του λογισμικού tux paint. Φύλλο εργασίας 5.

16. Φυσικά Ε΄τάξηςΚεφ. Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 6: Χρήση λογισμικού επεξεργαστή κειμένου word, (δημιουργία ερωτηματολόγιου σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου). Φύλλο εργασίας 6

17. Φυσικά Ε΄τάξης, κεφ. Ισορροπημένη διατροφή: δραστηριότητα 7: Χρήση υπολογιστικού φύλλου excel. Οι μαθητές συγκεντρώνουν και ελέγχουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, τα οποία και οργανώνουν σε υπολογιστικό φύλλο excel και το παρουσιάζουν στην τάξη. Φύλλο εργασίας 7.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License