ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γωνιά Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Γλώσσα Δ΄ τάξη, Ενότητα 9, Ευθύς και πλάγιος λόγος, Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου,

2. Μαθηματικά Δ΄ τάξη, κεφ.30, Διακρίνω το περίγραμμα από το εμβαδόν, Λογισμικό: Tux Paint,

3. Ιστορία Δ΄ τάξη, κεφ.16, Ο περσικός κίνδυνος, Λογισμικό: YouTube,

4. Γλώσσα Δ΄ΤΆΞΗ, Ενότητα 13,Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών, Λογισμικά:Ψηφιακό λεξικό, επεξεργαστής κειμένου, χάρτης εννοιολογικής χαρτογράφησης

5. Ιστορία Δ΄ τάξη, κεφ.23, «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης», Λογισμικό: Εννοιολογικός χάρτης,

6. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξη, Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, Λογισμικό: Εννοιολογικός χάρτης,

7. Γλώσσα Δ΄ τάξη, Ενότητα 9, Δημιουργία σταυρόλεξου με λέξεις σχετικές με το θέατρο, Λογισμικό: Hot Potatoes,

8. Γλώσσα Δ΄ τάξη, Ενότητα 10, Διάκριση κυριολεξίας και μεταφοράς, Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου,

9. Μαθηματικά Δ΄ τάξη, κεφ.31, Μετρώ την επιφάνεια βρίσκω το εμβαδόν, Λογισμικό: Π.Ι., Μαθηματικά Ε' & ΣΤ',

10. Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ τάξη, τοπική ιστορία. Λογισμικό: Google earth,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License