Μαρκάδας Σωτήρης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1 Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 6η, Κεφάλαιο 56ο: «Τα σχήματα του κόσμου!, Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα». Λογισμικά: Μαθηματικά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, online εφαρμογές για εμπέδωση/εξάσκηση δεξιοτήτων και γνώσεων.
2. Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 6η, Κεφάλαιο 66ο: «Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)». Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, online εφαρμογές για εμπέδωση μαθηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων.
3. Ιστορία Γ΄ τάξη, Θεματική Ενότητα 9η – 10η: «Μινωικός Πολιτισμός – Μυκηναϊκός Πολιτισμός», (επαναληπτικό μάθημα). Λογισμικό Ιστορίας Γ΄-∆΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Ιστορία Γ΄ τάξη, Θεματική Ενότητα 9η, Κεφάλαιο 4ο: «Η Θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών». Λογισµικό Πρακτικής και Εξάσκησης (Hot potatoes).
5. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, Ενότητα 8η «Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε», Κεφάλαιο 5ο: «Το διαδίκτυο, ένας πολύπλοκος κόσμος!». Λογισµικό: Online εφαρμογές εμπέδωσης/εξάσκησης.
6. Γλώσσα Γ΄ τάξη, Θεματική Ενότητα 3.3 «Όλοι μια αγκαλιά», Κεφάλαιο 2ο: «Βοηθάμε να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας». Λογισμικά: Online εφαρμογές εξάσκησης, ιστοσελίδα της ελληνικής βάσης δεδομένων, ελληνικών και ξένων, ακρωνυμίων, συντομογραφιών και αρκτικόλεξων.
7. Μαθηματικά Γ΄ τάξη, Ενότητα 1η, Κεφάλαιο 5ο: «Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)» Λογισμικά: Διαδραστικά σχολικά βιβλία, Μαθηματικά Γ΄ και Δ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, online εφαρμογές για εμπέδωση/εξάσκηση δεξιοτήτων και γνώσεων.
8. Μαθηματικά Γ΄ τάξη, Ενότητα 4η, Κεφάλαιο 22ο: «Εισαγωγή στα κλάσματα». Λογισμικά: Διαδραστικά σχολικά βιβλία, online εφαρμογές για εμπέδωση/εξάσκηση δεξιοτήτων και γνώσεων, λογισμικό παρουσίασης (power point).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License